PRO KOHO JE TATO SLUŽBA URČENA? 

Právě pro Vás, FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY (s.r.o., a.s., družstvo) podnikající v soukromém sektoru a také pro SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK.

Zabýváme se:

- kompletním vedením účetnictví

- kompletním vedením daňové evidence

- pomůžeme při inventarizaci i při uzávěrkových operací (výstupem jsou účetní závěrka, či výkazy)

 

Jednotlivě dokážeme i zabezpečit:

- skladovou evidenci

- evidenci majetku

- knihy jízd

- personalistiku a mzdy

 

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

- DLE POTŘEBY ZÁKAZNÍKA, mezi základní patří Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob, Přiznání k dani silniční, darovací, daně z převodu nemovitosti, daně z nemovitosti, Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnné hlášení aj...